Helyi híreink

Adventi közlemény


Ügyelet


Márton nap (2023)


Ökumenikus imádság


Háziorvos - Közlemény


Halottak Napja


Bursa Hungarica 2023
A típusú pályázat letöltése: Letöltés

B típusú pályázat letöltése: Letöltés

Regisztráció: bursa.emet.hu

Áramszünet


Eboltás


Állásbörze


Nyárbúcsúztató utcabál


Gázszünet karbantartás miatt

Tájékoztatjuk Kemenesmihályfa lakosságát,
hogy gázszünet várható a településen a következõ idõszakban:Karbantartás kezdete: 2023 augusztus 29. 06:00

Karbantartás vége: 2023 augusztus 31. 07:00A balesetek elkerülése érdekében a gázt zárják el lehetõleg a fõcsapnál. A gázüzemû berendezéseket kapcsolják ki.
Érintett települések:

Celldömölk, Boba, Csönge, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenssömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Merselát, Nagysimonyi, Nemeskocs, Pápoc, Sitke, Tokorcs, Vönöck, Ostffyasszonyfa

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!

Lakossági azbesztmentesítési pályázat – 2023-2024

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.Ki adhat be pályázatot?

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) természetes személy

b) a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A.
§ (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá esõ társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselõje;

c) cselekvõképtelen nagykorú, vagy cselekvõképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejû igazolása mellett.Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségû azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történõ átadási tevékenységre vonatkozik.A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történõ átadásra vonatkozik, melyek jellemzõen, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

tetõ, kerítés, homlokzatburkolás, válaszfalak, régi gáztûzhelyekben azbesztlapok, épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötõvezetékekPályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követõen, az online felület helyes és teljeskörû kitöltésével, valamint a kötelezõen csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.


A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmaz
za.


Benyújtási idõszak:

2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésõbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.

Gondosóra program

Tájékoztatás Gondosóra programról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 2022-ben elindította a Gondosóra programot.

A program a 65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon jár (ingyenes), melynek
keretében csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható Gondosórát kapnak, melyhez 0-24 órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik.

Eszköz igénylésére a www.gondosora.hu oldalon van lehetőség, ahol további információ érhető el a programról.

A regisztrációhoz igény esetén Potor Krisztina a Faluházban segítséget nyújt.

Kemenesmihályfa, 2023.02.07.

Takács Balázs sk.
Polgármester

Közmeghallgatás

M E G H Í V Ó

 
TISZTELETTEL TÁJÉKOZTATOM A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT, HOGY
KEMENESMIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE

2022. DECEMBER 12-ÉN (HÉTFŐN) 16.00 ÓRAKOR 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE: NAGYSIMONYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KEMENESMIHÁLYFA
KIRENDELTSÉG
(KEMENESMIHÁLYFA, BERCSÉNYI U. 8.)

A KÖZMEGHALLGATÁSON AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A HELYBEN
ÉRDEKELT SZERVEZETEK KÉPVISELŐI KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKET
INTÉZHETNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ,
VALAMINT ELMONDHATJÁK KÖZÉRDEKŰ JAVASLATAIKAT.

KÉREM TELEPÜLÉSÜNK LAKOSSÁGÁT, HOGY A
KÖZMEGHALLGATÁSON VEGYEN RÉSZT.

 
TAKÁCS BALÁZS SK.
POLGÁRMESTER

Bursa Hungarica pályázat

H I R D E T M É N Y


Kemenesmihályfa Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához csatlakozva „A” és „B” típusú pályázatot ír ki
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.asp

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak.


Kemenesmihályfa, 2022. október 10.


Takács Balázs
polgármester
s. k.

Barnakőszén felmérés

Barnakőszén felmérés

A Kormány – a helyi önkormányzatokon keresztül – felmérést készít a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokról.
Kérjük, ha Ön lakásának fűtéséhez barnakőszenet használ a 2022/2023. évi fűtési szezonban, akkor a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentheti önkormányzatunknál

2022. szeptember 29-ig.

A felmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kemenesmihályfa, 2022. szeptember 20.

Takács Balázs sk.
polgármester

Felhívás - BURSA Hungarica

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évben is csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

>>> A tájékoztató letöltése...

Méhészeti zárlat feloldása

>>> Letöltés / megtekintés

Magyar Falu Program, Kemenesmihályfa 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenesmihályfa Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata
9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 8.
Tel: (95) 434-001, Fax: (95) 434-001
e-mail: kmfa@cellkabel.hu
Verzió: 1.0 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenesmihalyfa.hu